Stien Silda rundt 2012-2016 -registrerte brukarar

Frå 3/1 til 28/8 2016 har knapt 900 personar registrert seg i boka på Marteræva.
Dette viser at svært mange nyttar turstien – fleire enn dei som har tilknyting til Silda .
Registret i Bok1.
2012: 521  namn. 17  båt-/skipsnamn: frå Ca/Fr/UK/Ty/Nl/Sv
2013: 602  namn. 18 båt-/skipsnamn: frå UK/Skot/Fr/Nl/Ty/Dk/Sv/
2014: 616  namn.  14 båt-/skipsnamn: frå UK/Skot/Be/Nl/Ty
2015: 202 namn til 13. juli då var bok1 full