Styreprotokoller

 

*************Tidlegare styreprotokollar************

 

Styremøte 2023 > Konstituering Juni > 20-år med Silda vel-samandrag
Styremøte februar  > møte mars > møte april  > 
Styremøte 9. mai 2017  > Styremøtet 10.juli 2017
Styremøte 9. juli 2016 Takkebrev til Vågsøy kommune
Styremøtet 11.juli 2015 Avtale med «Fernandobuda»
Styremøtet 17. april 2014   Styremøtet  11. juli 2014
Styremøtet 19. feb. 2013    Styremøtet 13.mars 2013  Styremøtet 18. mai 2013  Styremøtet 23. juli 2013
Styremøtet 19. april 2012   Styremøtet 19. mai 2012   Styremøtet 28 juli 2012 
Styremøte 23 april 2011
Styremøte 3 mars 2010       Styremøte 13 april 2010
Styremøte 10. des 2009
Styremøte 8 januar 2008      Saker til Styremøtet før påska 2008
Styremøte 29 april 2007
Styremøte 15 desember 2006