Napoleonskrigen

Under Napolionskrigane frå 1800-1810 var Silda sentral i observasjons og vakttenesat for kysten. Silda hadde då orlogsstasjon med eigen kanonjolle. På øya (truleg på Varden) var det montert ein klappetelegraf, (sjå artikkel nr 1).  Kor mange gastar  som var stasjoner på  Silda veit vi ikkje.

Her er tre artiklar  skrevne av Harald Jarl Runde og publiert i Vestlandsnytt- Fosnavåg. Runde er historisk interessert lærar, busett i Naustdal.

Napolionskrigen1   Napolionskrigen2   Napolionskrigen3-a