Nytt klippeutstyr

Då har vi fått meir klippeutstyr til Silda Til fri bruk til alle som føler for det. Husk vernebriller eller...

Sitkagrana som forlot Silda

Anders Gunnar Helle har laga ei flott fortelling omSitkagrana som forlot Silda. Klikk her for å sjå heile hi...

2023 Årsmøtet

Silda velforening — årsmøtet 08.04.2023 Referat, Grunna Pandemi vart det ikkje gjennomført årsmøte i åra 2020 – 21 Frammøtte 22 personar. Styreleiar Tore Johansen ønskte velkomen 1. Konstituering Forslag: Møteleiar Sindre Langlo. Referent Paul Sundnes, to til å signere møteboka: Helge Hennøen og Anette Wik Silden. Alle valde ved akklamasjon 2. Styret si årsmelding for […]

Sildaavisa 1972

Elevane ved Silda skule laga skuleavis i 1972/73. Kva trudde elevane om framtida.   sjå PDF-kopi av produkt...

Silda vassverk /renseanlegg

Laurdag 22. oktober melde styreleiar Helga og dagleg leiar Alfreda at rensanlegget for Silda vassverk var sett...

Moloane på Silda er freda

Frå i dag, 9. august 2016, er Silda hamn på kystverket sin landsvern -plan. Riksantikvaren har gjennomført ...

Merkedag for Silda

foto: Ole Sætren–fleire bilete: Leif-Magne Wik facebook             Om morgonen 15 juni sta...

«Silda nye vassverk»

Huset til renseanlegget er på plass. Det tekniske utstyret er på veg, kjem truleg alt etter 17. mai. Leveran...

Søppelrom på kaia

Avfallskontainarane på kaia er til restavfall frå hushaldninga, ikkje til gamle møblar, byggn.materiale, el...

Billaust sommareventyr

Sunnmørsposten sin journalist Torill Myren besøkte Silda onsdag 2. juni. Sjå artikkelen i  Sunnmørsposten...

Renseanlegg på Silda vassverk

Laurdag 22. oktober 2016 melde styreleiar Helga og dagleg leiar Alfreda at rensanlegget for Silda vassverk var sett i drift. Etter litt innkøyring, og prøvetaking for Mattilsynet, vil vatnet på Silda verte godkjent – reknar styreleiaren med.

2023 Silda Vel styremøte

2023-juni- Konstituering nytt styre Då er vi igang med eit nytt styre, med litt utskiftninger og rulering.Leiar: Gerda Silden Totland .Sekretær: Margunn Kvalheim Rae. magsrae@hotmail.co.ukKasserer: Ann Mari Silden. silden77@hotmail.comStyremedlem: Tore Jarl Johansen.Styremedlem: Leif-Magne Wik. Vara: Sindre Langlo.Vara: Jarl-Magne Silden. *****************************************************************************(Referatet frå styremøtet i juni er lasta ned til silda.com -frå FB) Styret hadde det første […]

Nyttårshelsing frå styret

Silda Velforening og venner ønsker alle et riktig Godt Nyttår. Vi ser fram til et nytt og flott år på Silda. Søndag skal styret ha årets første møte, og det gleder vi oss til. Har du tips til oss, så send det oss gjerneDet har blitt en del etterlysning etter kontonr og Vipps nr til […]

Silda Velforening– Medlemar 2023

Eit lag med stigande medlemstal frå dei slakke koronaåra. 1 Gunnhild Rygg 2 Dagrunn Torgersen Venøy 3 Anette Wik Silden 4 Frank Magnus Silden 5 Anita Iren Kupen 6 Gunnar Terje Silden 7 Villy Roar Silden 8 Kenneth Sølvberg Silden 9 Margunn Kvalheim Rae 10 Eva Irene Silden 11 Sindre Geir Langlo 12 Kurt Inge […]

Bråtebrenning Oktober 2023

Vær og vindforhold førte 9 stk av Sildas venner til høgaste punktet , Varden Her med utsikt utover heile ve...

Granryddedugnad 2023

For dei som vil lære meir om dette arbeidet sjå biletsamling med informasjon på FB-sida:https://www.facebook.com/photo/?fbid=651945723778560&set=pb.100068894142474.-2207520000 Det er lite granskog att i Nord-Silda, og skogryddaren Anders Gunnar Helle er tydeleg fornøgd Det var stordugnad med bråtebrenning to helgar hausten 2023. Frå fastlandet kunne dei mest tru at det hadde blitt vulkan på Silda. Røyken stod til […]