Bråtebrenning Oktober 2023

Vær og vindforhold førte 9 stk av Sildas venner til høgaste punktet , Varden Her med utsikt utover heile ve...

Granryddedugnad 28. og 29 oktober

Det er lite granskog att i Nord-Silda, og skogryddaren Anders Gunnar Helle er tydeleg fornøgdOppmøte ved grendehuset kl 09:00 på lørdag og søndag. Vi holder på til kl 17:00 på lørdag og til kl 12:00 på søndag. Det er tid for å ta en ny økt for Silda, og da med hensyn til fase tre […]

Nytt klippeutstyr

Då har vi fått meir klippeutstyr til Silda Til fri bruk til alle som føler for det. Husk vernebriller eller...

Sitkagrana som forlot Silda

Anders Gunnar Helle har laga ei flott fortelling omSitkagrana som forlot Silda. Klikk her for å sjå heile hi...

2023 Årsmøtet

Silda velforening — årsmøtet 08.04.2023 Referat, Grunna Pandemi vart det ikkje gjennomført årsmøte i åra 2020 – 21 Frammøtte 22 personar. Styreleiar Tore Johansen ønskte velkomen 1. Konstituering Forslag: Møteleiar Sindre Langlo. Referent Paul Sundnes, to til å signere møteboka: Helge Hennøen og Anette Wik Silden. Alle valde ved akklamasjon 2. Styret si årsmelding for […]

Sildaavisa 1972

Elevane ved Silda skule laga skuleavis i 1972/73. Kva trudde elevane om framtida.   sjå PDF-kopi av produkt...

Silda vassverk /renseanlegg

Laurdag 22. oktober melde styreleiar Helga og dagleg leiar Alfreda at rensanlegget for Silda vassverk var sett...

Moloane på Silda er freda

Frå i dag, 9. august 2016, er Silda hamn på kystverket sin landsvern -plan. Riksantikvaren har gjennomført ...

Merkedag for Silda

foto: Ole Sætren–fleire bilete: Leif-Magne Wik facebook             Om morgonen 15 juni sta...

«Silda nye vassverk»

Huset til renseanlegget er på plass. Det tekniske utstyret er på veg, kjem truleg alt etter 17. mai. Leveran...

Søppelrom på kaia

Avfallskontainarane på kaia er til restavfall frå hushaldninga, ikkje til gamle møblar, byggn.materiale, el...

Billaust sommareventyr

Sunnmørsposten sin journalist Torill Myren besøkte Silda onsdag 2. juni. Sjå artikkelen i  Sunnmørsposten...

Silda Velforening– Medlemar 2023

Eit lag med stigande medlemstal frå dei slakke koronaåra. 1 Gunnhild Rygg 2 Dagrunn Torgersen Venøy 3 Anette Wik Silden 4 Frank Magnus Silden 5 Anita Iren Kupen 6 Gunnar Terje Silden 7 Villy Roar Silden 8 Kenneth Sølvberg Silden 9 Margunn Kvalheim Rae 10 Eva Irene Silden 11 Sindre Geir Langlo 12 Kurt Inge […]