Aladin-natta

 

ALADIN-NATTA 1925   VIRKELIGHETSSKILDRING AV ET LITE ØYSAMFUNN
    Det er få som kan finne Silda på kartet. Det er heller ikke så rart siden øya er liten og ukjent for de fleste. Øya ligger i Vågsøy Kommune, og Stadt, Måløy og Selje er steder like i nærheten.
Øya ligger værhardt til ute i Sildagapet med det åpnet Stadthavet rett i vest. Innbyggerne har opplevd mang en stormnatt, og den mest kjente er ”Aladdins-natta” Det var dampskipet ”Aladdin`s” grunnstøting. Sitat som følger er fra Morgenavisen 22 januar 1925 og en av mannskapet forteller:

”Vi gikk til ankers tirsdags aften i Måløysundet. Det blåste da storm av syd, og onsdag morgen ved 3 tiden begynte vi å drive, og alle mann ble kalt på dekk. Det blåste sjøråker over skipet. Ved 4- tiden om morgenen fikk vi ankrene fast igjen på 90 favner kjetting. Men ved 6-tiden begynte spetakkelet igjen og vi begynte på nytt å drive. Maskinen arbeidet for å holde skipet på vinden, men forgjeves. ”Draugene” og lå ved siden av oss under driften.
Mens ”Draugen” var på vei til Måløy for å hente vann og bunkers, var vi først gang

i berøring med bunnen. Vi signaliserte til ”Draugen” etter hjelp, og umiddelbart etter støtte ”Aladdin” på nytt. Vi merket at vi hadde tapt begge ankrene, og det ble gitt forsert fart i maskinen.
    ”Draugen” førte oss til en ankerplass og holdt oss der til besetningen hadde fått rigget ut et nødanker. Da dette var gjort kom ”Draugen” oppunder oss for nærmere forhandlinger, og på ny kom vi i drift. Under ”Draugens” manøver for å assistere oss tok ”Aladdin” et skjær om babord, og ”Draugen” ble hevet mot vår stein og fikk større skade midtskips.
    ”Draugens” telegrafist som ville se hvor stor skaden var, tok fatt i vår ankerkjetting og tapte på en eller annen måte balansen. Han holdt seg imidlertid fast i kjettingen og ble holdt om bord av oss.
    Vi anmodet ”Draugen” om å tilkalle ”Jason” som lå i Måløy pr. trådløs, men det viste seg at radioen var ødelagt. Da var alt håp ute og vi drev fortsatt mot land og alle mann kom på dekk og livbåtene ble gjort klare.
    Det ble gitt signal med dampfløyten, og det kom folk til fra Silden. Styrbords livbåt ble satt ned, og to 30 fots ledere ble satt i land fra livbåtene. De fleste av besetningen kom i land ved beboernes assistanse.
    Deretter drev plutselig skipet av igjen, og alt håp syntes å være ute for skipet og de ombordværende. ”Aladdin” drev så ned i en liten vik på Silden.
    Den gjenværende del av besetningen kom så i land ved meget besvær. Kapteinen og en matros kom under skipets akterende, og det så meget farlig ut for dem. Men stedets lærer viste seg å være en uforferdet kar. Han sprang i sjøen med en line om livet og fikk hjelpe de to i land. Han var meget medtatt etter redningsdåden og måtte hjelpes hjem.
    Kapteinen ligger nu syk på Silden. Beboerne tok meget godt i mot oss og var overmåte vennlige mot oss alle. Læreren fikk for redningsdåden redningsselskapets diplom og slipsnål i gull med diamanter.”

 Av kven, og kvar kjem dette dokumentet frå?
Det er funne under rydding i gamle «silda.com»