Turstiar på øya

Lokalfolk har dei siste 10-åra gjort sitt for å halde oppe stiane på Silda. Etter at husdyra vart borte frå øya har øya  grodd at av lyng, busker og kratt. Fleire stiar, som dyra heldt oppe, er no borte og det kan vere vanskeleg å finne fram, gjennom ny skog og knehøg lyng og eine. Skal stiane vere gode å gå må det kvart år ryddast. Trafikken av folk er ikkje nok.

Sjå «Silda rundt»  og  «Jonshaugen rundt»