Silda Velforening– Medlemar 2023

Eit lag med stigande medlemstal frå dei slakke koronaåra. 1 Gunnhild Rygg 2 Dagrunn Torgersen Venøy 3 Anette Wik Silden 4 Frank Magnus Silden 5 Anita Iren Kupen 6 Gunnar Terje Silden 7 Villy Roar Silden 8 Kenneth Sølvberg Silden 9 Margunn Kvalheim Rae 10 Eva Irene Silden 11 Sindre Geir Langlo 12 Kurt Inge […]

Sildaavisa 1972

Elevane ved Silda skule laga skuleavis i 1972/73. Kva trudde elevane om framtida.   sjå PDF-kopi av produkt...

Oppdrett ved Silda – endra skepsis???

Fleirtalet i Silda Vellforening sitt styre har ikkje endra meining. Etter oppslag i «Fjordenes tidende» har mange stilt spørsmål -til medlemmer i styret – om vi har endra meining. Dette har ikkje vore drøfta i styret og leiaren har uttala seg som privatperson, medan avisa siterer han som leiar i Silda velforening. Unni Hennøen og […]

Moloane på Silda er freda

Frå i dag, 9. august 2016, er Silda hamn på kystverket sin landsvern -plan. Riksantikvaren har gjennomført ...