Elevarbeid frå 70-talet

Miljøprosjekt 1973Under rydding har «gamlelæraren» funne ein del gruppearbeid frå tida på Silda. Dette produktete  «Vi og vårt livs miljø» er frå storeskulen 4. – 7.klasse 1971/72

Desse er scanna og gjort tilgjengeleg i PDF  for dei som ønskjer å sjå/lese- trykk på lenka.

Klasseavis_72 del1
Klasseavis_72 del 2

ADVARSEL:  Desse PDF-kopiane er store, med fargebilete.  Det krevst god nettilgang  ved opning.

Klasseavis 1972Storeskulen  1972/73 laga avis som vart seld i bygda.
Teikningane var handfarga og ingen av dei 20 kopiane vart like

Skuleprosjekt_73 del 1
Skuleprosjekt_73 del 2