Skulehistorie

Her vil vi prøve å samle minne frå den tida Silda hadde eigen skule