Nyttårshelsing frå styret

Silda Velforening og venner ønsker alle et riktig Godt Nyttår. Vi ser fram til et nytt og flott år på Silda. Søndag skal styret ha årets første møte, og det gleder vi oss til. Har du tips til oss, så send det oss gjerneDet har blitt en del etterlysning etter kontonr og Vipps nr til […]

Bråtebrenning Oktober 2023

Vær og vindforhold førte 9 stk av Sildas venner til høgaste punktet , Varden Her med utsikt utover heile ve...

Granryddedugnad 2023

For dei som vil lære meir om dette arbeidet sjå biletsamling med informasjon på FB-sida:https://www.facebook.com/photo/?fbid=651945723778560&set=pb.100068894142474.-2207520000 Det er lite granskog att i Nord-Silda, og skogryddaren Anders Gunnar Helle er tydeleg fornøgd Det var stordugnad med bråtebrenning to helgar hausten 2023. Frå fastlandet kunne dei mest tru at det hadde blitt vulkan på Silda. Røyken stod til […]

Nytt klippeutstyr

Då har vi fått meir klippeutstyr til Silda Til fri bruk til alle som føler for det. Husk vernebriller eller...

2023 Årsmøtet

Silda velforening — årsmøtet 08.04.2023 Referat, Grunna Pandemi vart det ikkje gjennomført årsmøte i åra 2020 – 21 Frammøtte 22 personar. Styreleiar Tore Johansen ønskte velkomen 1. Konstituering Forslag: Møteleiar Sindre Langlo. Referent Paul Sundnes, to til å signere møteboka: Helge Hennøen og Anette Wik Silden. Alle valde ved akklamasjon 2. Styret si årsmelding for […]

Renovasjonsordning for Silda

Vi er veldig glade for å ha en renovasjonsordning på Silda, men den kan stå i fare hvis ikke vi blir mer nøye med hva vi kaster i søppelkonteinerne. Det er kun restavfall som skal i disse. Har man storopprydding og ønsker å kaste møbler, hageavfall, elektriske artikler, malingsspann, lysrør o.l.  så må man selv […]