SiVas generalforsamling 2024

Styret i 2023- frå årsmøtet 2024 gjekk Helge Silden ut og Kjell Inge Elde var vald inn.
Referatet frå årsmøtet finn du under sida Silda Vasssverk.

Har nokon plan om å knyte seg til vassverket, så gjer det før utgangen av 2024.

Frå 1/1-2025 aukar tilknytingsavgifta med 5.000 kroner til Kr 20.000