Stadnamn-kart

Ola Holte samla i 1999 opplysning om namn på Silda,  som han sette inn i nedanfor ståande kart. Kartent kan du også ta ut i PDF om du vil ha det.
Namn som eldre meiner er feil, eller manglar på OH sitt kart, ønskjer eg  å få vite om  (PaS)

Namn OH-99