Silda velforening styret

Foreningen for alle som vil bevare Silda som den perlen det er

Foreningen har årsmøte i  påsken.  Medlem kan alle bli som støter vedtektene,  

Styret er for året 2024/25

             Gerda Silden Totland
             Tore Johansen
             
Ann-Mari Silden            vald  23-25
             
Margun Kvalheim Rae  vald  23-25
             
Kjell Inge Elde               vald   24-26

Varamedlemer
            
Jarl Magne Silden
            
Rune Nordpoll

Vedtekter § 6

Styrets representanter velges for 2 år. Varamedlemmer velges hvert år.
For å sikre kontinuitet i styret skal minst 1/3 av styret være på valg på hvert årsmøte. Om nødvendig trekkes lodd for å sikre at dette oppnås.
Styret konstituerer seg selv.

******************************************************************************************
Gerda Silden Totland Styreleiar skriv 13. sept 2023 på Facebook
Til Medlemmer av Silda Velforening og Venner.
Det har vore stilt fra oss ei stund, men vi har jobba i kulissane. Det er slett ikkje så enkelt å bytte
hatter digitalt skal dere vite. Det har dessverre tatt litt tid. Retter også ei stor beundring til dei som har
ledet omtrent et etterforskningsbyrå for å få den viktige heimesida Silda.com opp å gå.
Der får vi samla på ein ryddig og ordentlig måte viktige saker fra Silda. Stor takk til Paul og Olav for
ryddejobben som er igang og takk til Kenneth Glesnes som vil være med og hjelpe til med denne
viktige heimesida.
Det har også uten oppfordring blitt gjort dugnad på stien i utmarka. Dette setter vi så stor pris på.
Tusen takk familien Elde, og til alle dere som tar et tak uten oppfordring. Veit at det er mange som
plukker nyskudd av Sitka. Dette er en viktig og en kjempejobb. Vi er ydmykt takknemlige. Silda må
bare bli vakker etter slike innsatser.
Underveis har vi likevel fått til Sommerfest med besøk av «ekte vikinger»på Silda i nydelig vær. Vi
var veldig glade for så stort oppmøte. Foredrag av Anders Gunnar Helle og Andreas Rundereim.
Gratis kaffi og kaker i pausen, der folk fikk grille maten sin. Muligheter til å besøke bedehuset og sjå
minimuseet. Vikingfrokost på Skjærbuda med skattejakt. Der hadde vi også et stort oppmøte. Yoga og
coasteering blei avlyst på grunn av for få påmeldte. Øyglimt støtta oss med ekstratur for gjestane.
Tusen Hjertelig takk til alle som hjalp oss å få til dette arrangementet.
I Grendahuset har vi fått opp fleire bilder i regi av Sildadagane 2022. Det er et ønske om å få samlet
historie bak kvart bilde, som vi kan få nedtegnet og som kan være tilgjengelig ved utstillinga. Vi setter
pris på alle som kan skrive ned historie, for dei bildene dei har noke å fortelle om. Leif- Magne har
søkt etter midler og vi har fått et tilskudd som gjer det mulig å sette opp et skur på skuleplassen for
oppbevaring. Så her folkens kjem det også en anledning med fellesprosjekt å jobbe i lag med, og med
fare for trivselsfaktor
For tida jobber vi med å ta vare på landskapet på Silda. Så vi håper på at dei som fortsatt har store trær
på sine eiendommer, får kvitta seg med dette raskt. Ellers er vi like langt.
Vi har lagt inn bestilling på et aldeles nydelig høstvær 27-29 oktober og (10-12 nov) Sett av disse
datoene, og la Silda bugne av ivrige medhjelpere til å svi av frøbanken på marka etter Sitkagranene.
Her skal frøene få fres.
Og folket skal ha det kjekt i lag i rehabiliteringa av verdens vakreste øy i havgapet. Alle kan bidra.
Smekke med brannsmekkene, bake, koke, fortelle vitsa, skaffe vatn til tørste arbeidere. Her er en plass
for alle. Nærmere informasjon vil komme. Bare sett av datoene no.
Vi jobber med det planlagte årshjulet som vi ønsker skal være en plattform som vi raskt kan finne
fram til, om kva som skjer og skal skje på Silda. Denne kan vi også få lagt inn på Silda.com etterkvart.
Skjærbuda utarbeider også ei heimeside, og ønsker også å dele Silda sitt årshjul.
Vi har vore i kontakt med medlemmer av styret av Silda Grendahus, for et samarbeid av
arrangementer og tilbud om å være med å fylle ut årshjulet med sine arrangementer. Vi oppfordrer
også andre som ønsker å lage arrangementer som er offentlige for alle, å tegne seg på denne lista. Så
blir dette oversiktlig og enklere for folk å følge med på.
Om det skulle være fleire som ønsker å tegne medlemskap i Silda Velforening så er medlemsskapen
for et åt 300 kr. Pr.husstand
Kontonr: 3790 18 43857 Vipps nr: 79 57 47 Skriv «medlemsskap» og navnet ditt og adresse.
Så til slutt, men ikkje minst, vil vi ønske 3 nye hytteboere i Søre-Silda Hjertelig Velkommen.
Håper at dere vil trives kjempegodt i nye omgivelser på Silda.
Ha en flott høst alle
september 2023 Vennlig hilsen Styret i Silda Velforening.