Silda fiskerihavn

Eg, Paul, vart kontakta av konservator Frode Pilskog (ved Viti og Kystverkmusea). Han hadde sett dei gamle bileta som eg fann i ein fotoalbum i Volda, (frå Utbygginga av søre molo i 1927) og som eg la ut på sildasida. Han ville då vite kvar eg hadde dei bileta frå og om dei kunne brukast av han.
Som takk fekk er tilgang til «Forvaltningsplanen for Silda Havn», som er del av det han arbeider med.
Vil du lese heile planen slik han no litt føre kan du trykke den blå teksten så får du lasta ned heile planen til di maskin som PDF.