Bli medlem

Alle som er glad i Silda er velkommen til å bli medlem.

Innmelding kan gjøres ved å sende en giroinnbetaling på kr. 300 til bankkonto:
Kontonr: 3790 18 43857. Eller   Vipps nr: 795747 Vennligst skriv namne ved innbetaling.👍
Pris for medlemskap 300 kr pr. familie.

Medlemsskap i foreninga kan tegnes av alle som ønsker det, også familier*.

Man er medlem når årskontingenten er betalt innen den fristen som er satt.

Medlemsskapet er gyldig inntil man ev. melder seg ut av foreninga, eller lar være å betale kontingenten.

Foreningen har som mål at minst en representant fra hver husstand på Silda skal være medlem i foreninga.
* Dersom man tegner et familiemedlemskap, er familien samlet sett regnet som ett medlem med en stemme på årsmøtet.

Definisjon av husstand:
En husstand er en bo-enhet, som leilighet, hytte eller hus.
Et hus med for eksempel 2 leiligheter regnes som 2 husstander.
Det er ingen forskjell på hus og hytter.