Moloane på Silda er freda

Frå i dag, 9. august 2016, er Silda hamn på kystverket sin landsvern -plan. Riksantikvaren har gjennomført verningsvedtak. Silda hamn prydar Kystverket si melding.

Forvaltningsplan for Silda fiskerihvn
Kystverket legg no ut omtale av nokre fiskerihamner langs kysten. Silda er ei av desse . Kystmusea VITI- Frode Pilskog- har gitt silda.com tilgang. Sjå planen