Renseanlegg på Silda vassverk

Laurdag 22. oktober 2016 melde styreleiar Helga og dagleg leiar Alfreda at rensanlegget for Silda vassverk var sett i drift. Etter litt innkøyring, og prøvetaking for Mattilsynet, vil vatnet på Silda verte godkjent – reknar styreleiaren med.

Silda vassverk /renseanlegg

Laurdag 22. oktober melde styreleiar Helga og dagleg leiar Alfreda at rensanlegget for Silda vassverk var sett...

«Silda nye vassverk»

Huset til renseanlegget er på plass. Det tekniske utstyret er på veg, kjem truleg alt etter 17. mai. Leveran...