Renseanlegg på Silda vassverk

Laurdag 22. oktober 2016 melde styreleiar Helga og dagleg leiar Alfreda at rensanlegget for Silda vassverk var sett i drift. Etter fleire prøver til Mattilsynet, har vatnet på Silda vore godkjent -frå 2018