Silda vassverk /renseanlegg

Laurdag 22. oktober melde styreleiar Helga og dagleg leiar Alfreda at rensanlegget for Silda vassverk var sett i drift. Etter litt innkøyring, og prøvetaking for Mattilsynet, vil vatnet på Silda verte godkjent – reknar styreleiaren med.