«Silda nye vassverk»

Huset til renseanlegget er på plass. Det tekniske utstyret er på veg, kjem truleg alt etter 17. mai. Leverandøren kjem på plassen og monteret og kalibrerer. Den tekniske løysinga er godkjend av Matilsynet, opplyste Helge Silden 3. mai. Her går det med «hurtigtogfart»

Den 19 april var rammeverket  på plass. Alfred & co er i farta, i eit ufyseleg surver. No er er vel  snart reseanlegget sitt hus på plass reknar eg med.

Arbeidet med renseanlegget for Silda Vassverk er i gang. Driftsansvarleg Alfred Silden med hjelparar er klar til å røyse huset.

Interimsstyret for Silda Vassverk  orienterer medlemane  via e-post.
Dei som ikkje har registrerte si e-postadresse:  sende melding til Helge Silden   helge@seacon.no. 

I påska vart det halde general- forsamling: med val av styre og dagleg leiar. Det vart gjort vedtak om oppstarta av arbeidet med renseanlegg.  Referat frå møtet og framdrift finn du under  «Silda vassverk»