Granryddedugnad 2023

For dei som vil lære meir om dette arbeidet sjå biletsamling med informasjon på FB-sida:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=651945723778560&set=pb.100068894142474.-2207520000

Det er lite granskog att i Nord-Silda, og skogryddaren Anders Gunnar Helle er tydeleg fornøgd

Det var stordugnad med bråtebrenning to helgar hausten 2023. Frå fastlandet kunne dei mest tru at det hadde blitt vulkan på Silda. Røyken stod til vers heile helgar. Vernen av Kystkulturlandskapet har verkeleg teke fart, med Anders Gunnar Helle som fagmann og inspirator.