Granryddedugnad 28. og 29 oktober

Det er lite granskog att i Nord-Silda, og skogryddaren Anders Gunnar Helle er tydeleg fornøgd
Oppmøte ved grendehuset kl 09:00 på lørdag og søndag. Vi holder på til kl 17:00 på lørdag og til kl 12:00 på søndag.

Det er tid for å ta en ny økt for Silda, og da med hensyn til fase tre – oppfølging etter hogsten og forberedelser til videre skjøtsel av kystlyngheiene.
Målet for dugnaden vil være å sette opp gjerder som skiller utmark fra innmark, men om været tillater det, så satser vi også på å gjennomføre lyngbrenning på Artuneset.
Er vi mange nok som deltar denne helgen, og det ikke er vær for brenning, så vil noen fortsette med rydding av kvister og greiner etter hogsten.

Det blir servert lunsj til deltakere, men det fordrer at man trykker «skal» på arrangementet (i FB)senest den 8. november, slik at vi kan planlegge innkjøp av mat.
Ha med arbeidsklær som tåler vær, og ha gjerne med ekstra drikke.
Vi anbefaler alle å lese HMS-retningslinjene for dugnaden i forkant :Her