Renovasjonsordning for Silda

Vi er veldig glade for å ha en renovasjonsordning på Silda, men den kan stå i fare hvis ikke vi blir mer nøye med hva vi kaster i søppelkonteinerne. Det er kun restavfall som skal i disse.
Har man storopprydding og ønsker å kaste møbler, hageavfall, elektriske artikler, malingsspann, lysrør o.l.  så må man selv få fraktet dette til bossplassen i Vedvik.
Det er  viktig at vi alle tar hensyn til hverandre i perioder hvor det er mange på øya,  og det dermed blir mye søppel. Konteinerne  blir bare hentet hver 14. dag.   –(sak på årsmøtet)