Sommaraktivitetar

Styret vidarefører tradisjonen.

Dugnad   laurdag  5. juli kl 12

 

Nye medlinger på plakat og  www.silda.com.

Dugnadsaktivitetar er,  for nokre,  ein måte til å møtest og gjere noko ilag.
Vi er svært forsiktig med å slå for hardt på tromma men laget må gjenennomføre prosjektet med stiane.
Her står att :
*  litt rydding i området ved Furevika
*  nokre våte område som treng klopper
*  skilting (skilt er bestilt) infotale med kart ved hamna
*  rastebord i Furevike,  sittebenkar på to plassar- fastmonterte i fjell

Rydding på skuleplassen, om SFE  har fått på plass ny kabel til NordSilda

Grillfest på Grendahusplassen  laurdag 19. juli  kl 15

Barne og familieaktivitet  – sporløp??  torsdag 24. juli  kl ?? 16?? vert bestemt seinare