Sommaraktivitetar

Styret vidarefører tradisjonen. Dugnad   laurdag  5. juli kl 12   Nye medlinger på plakat og  www.s...