Langfredagsbingo

  Tradisjonen tru var det også i år bingo  på Silda Grendahus. Kaker og kaffi  og god stemning....

Skjærbuda

Restauratør Charlotte Tytingvåg, på Skjærbuda, annonserer at buda er open  ...