Beiteforsøk på Silda

Styre har fått spørsmål om å støtte eit forsøk med beiting på eit område i NordSilda. Leiar Tore Johansen har vore i kontakt med alle i styret som meiner at Silda Velforeining bør støtte forsøket. Styreprotokoll. Kostnad er eit eingongstilskot på kr. 5000, for å få erfaring. Ole Sætren har teke ansvaret for tilsyn med […]

NOMIL har svart

Nomil svarte på vårt brev, før nokon kunne vente. NOMIL svar på brev/(last opp som PDF). NOMIL er nøgde med situasjonen på Silda. Alt avfall skal kastast  usortert i dei 4 containerane som er på kaia. Flasker, småmetall og glas skal kastast saman med matavfall, plast og papir/papp. Bygg- og rivingsrestar skal ikkje i containerane. […]

Renovasjonsordninga for Silda

Silda Velforening har fått tips om å arbeide vidar med renovasjonsordninga. Vi vart sist vinter informert om at NOMIL ville ha eit møte på Silda, sommaren 2018. Dette høyrde vi ingen ting om. Styret har handsama eit forslag til brev til NOMIL(last opp som PDF) som vi har bearbeidd og vedteke samrøystes  i elektronisk styremøte. 

Sildaavisa 1972

Elevane ved Silda skule laga skuleavis i 1972/73. Kva trudde elevane om framtida.   sjå PDF-kopi av produkt...

Referat frå årsmøtet i påska

Referat frå  Årsmøte laurdag 31. mars Referatet finn du under Silda Velforening./Årsmøte  Referat frå styremøte finn du under Silda Velfor./Styreprotokoller

Søndagsrute med Øyglimt

Årsmøtet i Silda Velforening vedtok, i dag 31. mars, at laget bestiller ei søndagsrute med Øyglimt,  2. påskedag kl 15 får  frå Silda 15.

Oppdrett ved Silda – endra skepsis???

Fleirtalet i Silda Vellforening sitt styre har ikkje endra meining. Etter oppslag i «Fjordenes tidende» har mange stilt spørsmål -til medlemmer i styret – om vi har endra meining. Dette har ikkje vore drøfta i styret og leiaren har uttala seg som privatperson, medan avisa siterer han som leiar i Silda velforening. Unni Hennøen og […]

Etablering av oppdrettsverksemd ved Silda.

Referat frå infomøte på Silda Grendahus 27.07.17 med Blom fiskeoppdrett og Coast Seafood. Coast Seafood var representert v/ Sverre Søraa, Blom fiskeoppdrett v/ Øyvind Blom. Innkalling til møtet var utsendt av Silda Velforening, ved formann Tore Johansen Møteleiar: Jarl Magne Silden         Referent: Knut Magnussen Rundt 50 frammøtte.                                             […]

Renovasjonsordning for Silda

Vi er veldig glade for å ha en renovasjonsordning på Silda, men den kan stå i fare hvis ikke vi blir mer nøye med hva vi kaster i søppelkonteinerne. Det er kun restavfall som skal i disse. Har man storopprydding og ønsker å kaste møbler, hageavfall, elektriske artikler, malingsspann, lysrør o.l.  så må man selv […]

Silda vassverk /renseanlegg

Laurdag 22. oktober melde styreleiar Helga og dagleg leiar Alfreda at rensanlegget for Silda vassverk var sett...

Moloane på Silda er freda

Frå i dag, 9. august 2016, er Silda hamn på kystverket sin landsvern -plan. Riksantikvaren har gjennomført ...

Nytt frå Silda Vassverk

Vatnet på Silda er ikkje rensa pt. Prosjektet er fint i rute ift frist fra Mattilsynet, som er 15. Sept. Anle...

Merkedag for Silda

foto: Ole Sætren–fleire bilete: Leif-Magne Wik facebook             Om morgonen 15 juni sta...

«Silda nye vassverk»

Huset til renseanlegget er på plass. Det tekniske utstyret er på veg, kjem truleg alt etter 17. mai. Leveran...

Søppelrom på kaia

Avfallskontainarane på kaia er til restavfall frå hushaldninga, ikkje til gamle møblar, byggn.materiale, el...

Billaust sommareventyr

Sunnmørsposten sin journalist Torill Myren besøkte Silda onsdag 2. juni. Sjå artikkelen i  Sunnmørsposten...

Årsmøte i Silda Velforening

Det var årsmøte i Silda Velforening på  Silda grendahus laurdag 20.april 2019 Tilstade: 21 personar, av desse hadde 15 stemmerett. (Kvart medlemskap har ei stemme). Referat finn du på SILDA VELFORENING/ ÅRSMØTE