2023 Silda Vel styremøte

2023-juni- Konstituering nytt styre

Då er vi igang med eit nytt styre, med litt utskiftninger og rulering.
Leiar: Gerda Silden Totland .
Sekretær: Margunn Kvalheim Rae. magsrae@hotmail.co.uk
Kasserer: Ann Mari Silden. silden77@hotmail.com
Styremedlem: Tore Jarl Johansen.
Styremedlem: Leif-Magne Wik.

Vara: Sindre Langlo.
Vara: Jarl-Magne Silden.

*****************************************************************************
(Referatet frå styremøtet i juni er lasta ned til silda.com -frå FB)

Styret hadde det første møtet i kveld hos Gerda, og vi oppsummerer litt nytt.
På årsmøtet snakka vi om å lage eit årshjul, for lettere å planlegge, og for større forutsigbarhet.
Dette arbeidet er vi begynt på no, og vi blir veldig glade for innspill og tilbakemeldinger. Kom med dine forslag, som kan være til glede og nytte for alle i løpet av året på Silda.
Dette vil vi bruke litt tid på, så vi starter først med å planlegge ein Sommerfest 22 Juli 2023, i tillegg til dei andre sakene vi har på agendaen.

Vi ønsker å få til ein fin dag for små og store i Grendahuset på Silda. Då treng vi frivillige som ønsker å
være med å bidra til at vi får dette til. Vi har lufta nokre tankar om festen.

Foredrag? Film på det nye flotte anlegget.? Basar på ein enklere måte.? Publikum kan ta med en gevinst på kvar, innen ein rimelig sum. Då vil ikkje det bli så krevjande å få til en basar? Barneleikar? Litt mat? kaker? rømmegrøt? pølsebod?Grilling?musikk?

Etter kvart før pinse, vil vi fylle dei flotte blomsterkassene som blei laga på dugnad nylig, med vakre sommerblomstrer. 🌺 🌺
Ta kontakt med forslag til Velforeninga, så skal vi gjere så godt vi kan.😊