Silda Velforening– Medlemar 2023

Eit lag med stigande medlemstal frå dei slakke koronaåra.

1Gunnhild Rygg
2Dagrunn Torgersen Venøy
3Anette Wik Silden
4Frank Magnus Silden
5Anita Iren Kupen
6Gunnar Terje Silden
7Villy Roar Silden
8Kenneth Sølvberg Silden
9Margunn Kvalheim Rae
10Eva Irene Silden
11Sindre Geir Langlo
12Kurt Inge Kjøde
13Reidar Magnus Wik
14Merete Wik Silden
15Britt Hele Silden
16Barbro Sævik Silden
17Jorunn Hatlegjerde Sætren
18Gerda Silden Totland
19Unni Silden Hennøen
20Inger Janne Silden
21Åse Ramsvik Silden
22Tore Jarl Johansen
23Inger Anita Malmin Nordpoll
24Andreas Rune Runderheim
25Kathrine Kallekodt Kyvik
26Kari Vibeke Silden Tytingvåg
27Jan Silden
28Bente Rigmor Silden
29Annelin Fure
30Jarl Inge Runderheim
31Henning Silden
32Elisa Haldorsen Silden
33Gunn Helen Wik Ødegård
34Raymond Glesnes
35Arnfinn Henden
36Kjell Inge Elde
37Chantal Silden Langlo
38Svein Silden
39Eva Silden
40Ludvig Brunsvik Skram
41Anett Lillebø
42Yvonne Silden Langlo
43Anita Pia Christensen (dobbel bet)
44Egil Silden
45Wiggo Silden
46Idar Magne Silden
47Anne- Lise Wik
48Jon Arne Silden
49Rolf Kåre Wik
50Paul Sundnes
51Runar Andre Silden
52Leif Magne Wik
53Harald Wik
54Ingrid Heidi Kjøde
55Hans Moritz Fure
56Roger Silden
57Jostein Mathisen