SiVas–Generalforsamling 2023

Sted: Silda Skule Påskeaften kl 13.00. I et strålende vær møtte det 10 medlemmer med totalt 10 stemmer.
Styret var fulltallig representert: Helge Silden, Merete Wik Silden og Alfred Silden.
Styreleder Helge ønsker velkommen til ordinære generalforsamling.
Planen er å erstatte styret, en etter en, i årene som kommer. Vi ser etter minimum 1 styremedlem med noe teknisk innsikt og som bor i lokalmiljøet, som kan komme inn i tillegg til eksisterende styre, tidligst
mulig.
Saker som ble diskutert: Ledningsnett: Plan for vedlikehold, utbedringer etc.
Mattilsynet: Vi får fortsatt gode tilbakemeldinger på rutiner og kvalitet.
Renseanlegget fungerer godt, og vatnet er fint med god kvalitet, men tidvis skifte på farge. Vi har
fortsatt driftsutfordringer –som i hovedsak skyldes lekkasjer, og liten vannmengde til spyling av filter.
Dette fører blant annet til at filterene får ekstra belastning , noe som kan korte levealder for
filtermasse og som får konsekvens for kostnader. Filterskylling er en utfordring og tapper mykje vatn.

Tiltak for å øke vannmengde fra basseng til renseanlegg ble diskutert.
Oppfordring er igjen å skifte klave på egen rørledning. Mange har skiftet, men noen mangler.
Boenheter som har koblet seg av (som har egen brønn) må også sikre sin tilkobling– selv om denne er stengt. Vi ønsker tilbakemelding også fra dise.

Vassverket har god kapasitet for nye abonnenter, dette blir betre ettersom rørdimensjonen og lekkasjer stoppes.
Kartet blir oppdatert etter hvert som vi finn rørledningene og koblingspunkt. Plan er at det vil bli satt GPS koordinator på klavene / punktene.
Økonomi: Regnskap 2022 viser overskudd Kr 32.445 Renskap for 2021 viste underskudd på Kr 15.500

Årsavgift 2023 blir uendret. Antall medlemmer 2022: 42 Hovedabbonnement. 3 naust.

Her finn de heile referatet. SiVas Generalforsamling 2023

Bilde av generalforsamlingen

https://www.silda.com/wp-content/uploads/2023/10/Generalforsamling-2022-1.jpg