Vågsøy formannskap har vedteke dispensasjon

og gitt løyve til  oppdrett ved NordSilda.
Vedtaket vart gjort mo
t tilrådinga frå rådmannen i Vågsøy og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.
Oppslag i Fj.Tidende 22. august.
Silda Velforening har fått tilsendt
dokumentet frå Vågsøy kommune.  Vedtaksbrev

Ironisk nok har NRK-TV, i dag 22. aug. kl 21, hovudoppslag om protestane frå Averøy.
Der krev naboane å få innløyst sine eigedomar ved Lerøy sitt anlegg.  Grunnen er  bråk både dag og natt, men verst om natta, ved lasting og avlusing, samt lavfrekvent støy ved foring.