Grillsamling 2015

Med elendige vermeldingar var det mange som trudde at grillsamlinga vart avlyst, men den gong ei. Styret i Silda Vel avlyste for nokre år sidan grunna dårlege vermeldingar. Då slo veret til og ingen forstod kvifor vi avlyste. Derfor var avlysing ikkje eit alternativ. Det vart også i 2015 – tradisjonen tru – grilling, lotteri og hesteskokasting. I år møtte ca 40 personar, noko mindre enn i 2014. Veret var fint i starten, med varme solglytt  som etter kvart gjekk over til lett regn.

IMG_2589

Grilling for små og store

Hestesko

Hesteskokasting for kvinne og menn.