Årsmøte i Silda Velforening

Det var årsmøte i Silda Velforening på  Silda grendahus laurdag 20.april 2019 Tilstade: 21 personar, av desse hadde 15 stemmerett. (Kvart medlemskap har ei stemme). Referat finn du på SILDA VELFORENING/ ÅRSMØTE